ข่าว

May 10, 2021

คุณสมบัติหม้อแปลงความถี่สูง

1. รายละเอียดต่ำ
2. ความต้านทาน DC ต่ำและกระแสไฟฟ้ากระแสตรงขนาดใหญ่ที่อนุญาต
3. การวางระนาบร่วมกันเล็กน้อยเนื่องจากการออกแบบพิเศษของการก่อสร้าง
4. ทนต่อการระเบิดของลวดเนื่องจากการก่อสร้างพิเศษ
5. สามารถติดตั้งบนพื้นผิวและสามารถบัดกรี reflow ได้
6. มีจำหน่ายสำหรับเครื่องติดเนื่องจากการจัดหาในรูปแบบของเทปนูน

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ คุณสมบัติหม้อแปลงความถี่สูง  0

รายละเอียดการติดต่อ